Rene Wanner's Poster Page

News: Contemporary chinese posters at the Danish Poster Museum
March 3, 2008, received from Peder StougardKinesiske Nutidsplakater
15. Marts 1. Juni 2008 - Niv 3. Aros Arhus Kunstmuseum

Denne udstilling viser en raekke kinesiske plakater lavet af nutidige kinesiske plakatkunstnere i perioden 2000 til 2005.

Pa plakat omradet er de kinesiske plakatkunstnere helt fremme i den internationale plakat front. Disse kunstnere har maerkelig nok helt frie rammer som kunstnere.

I disse OL tider, er der megen fokus pa Kina.

Kina er et stort land, med et hojt befolkningstal og landet har en fortid og nutid, der er meget anderledes end vores.

Der er mange politiske og humanistiske aspekter ved dagens Kina som den vestlige verden ikke sympatiserer med. Men fornyelse tager tid og det isaer i et land af Kinas storrelse.

Denne udstilling praesenterer plakater lavet af en gruppe, som kalder sig

CHINESE AVANTGARDE GROUP samt plakater af enkelte nutidige plakatkunstnere, der alle til stadighed formar at udtrykke sig pa hojde med hvad, der foregar pa den internationale plakathimmel.

Da jeg forste gang stiftede bekendtskab med kinesisk nutids plakatkunst, blev jeg helt overvaeldet.

"Man har jo altid gaet rundt med folelsen af, at de gamle kendte kinesiske plakater, med deres heltedyrkelse af Mao og Rod Front var primitive. Sa selvom der ikke er meget der taler dagens lys i Kina, ma man sige, at pa plakatfronten, sker der noget, og plakaten er med til at flytte graenser, holdninger og indhold".

Plakatkunstnere benytter sig af forskellige udtryksformer, men faelles for dem er at de tydeligvis skjuler mange budskaber i deres udtryk. Som medie har plakaten den fordel at den pa en klar, ren og enkle made formidler budskaber, som beskueren let kan afkode.

Det er i historien, at plakatmediet viser sin styrke. Dette aspekt tilvejebringer en kaerkommen mulighed for at udtrykke sig omkring tanker og folelser.

www.plakatmuseum.dk


home   more news   page created on March 3, 2008 / this section is part of Rene Wanner's Poster Page /